Blog/FAQ

Plaats de function indicator IN de route

4 februari 2015 om 17u44
Function indicator IN de route

Wat is een "function Indicator"?

Dit is een knop op het VoIP-telefoontoestel (een indicator) die een wijziging in de VoipCenter Software kan doorvoeren (function). Deze knop kan groen of rood oplichten om visueel aan te geven of de wijziging (functie) actief (status rood) of niet actief (status groen) is.

Waarom een function indicator gebruiken?

De bedoeling van een function indicator is om snel, met 1 druk op een knop, een wijziging te kunnen uitvoeren in de configuratie van een telefoonnummer op uw VoipCenter cloud telefooncentrale. U hoeft dan niet meer in te loggen op de webinterface van uw VoipCenter cloud telefooncentrale.

Voorbeeld van een eenvoudige function indicator

Stel dat u inkomende oproepen op uw telefoonnummer wenst door te schakelen naar uw GSM-nummer wanneer u het kantoor verlaat en deze doorschakeling opnieuw wilt uitschakelen wanneer u terug op kantoor bent. Dat kan eenvoudig via een function indicator.

De Function Indicator gebruiken in een routeregel

U kan de function indicator voortaan gebruiken als een conditionele parameter in een routeregel. Dit betekent dat u op basis van de status van de function indicator een gesprek kan laten verder gaan in de routeregel (status groen) OF een alternatieve route kan laten volgen (status rood).

Voorbeeld van een function indicator in een routeregel

voorbeeld 1:
Stel dat u als zaakvoerder op sommige momenten een bespreking hebt in uw kantoor en dus niet gestoord wil worden door uw telefoontoestel dat rinkelt. U zou liever hebben dat oproepen die voor u bestemd zijn, meteen worden omgeleid naar het secretariaat. Dat kan via een function indicator:

De routeregel kan dan als volgt opgebouwd worden:
Stap 1: function indicator "check meeting"
Stap 2: Bel toestel 'zaakvoerder'

Via een knop op uw VoIP-telefoontoestel kan u eenvoudig schakelen tussen de normale, groene status (stap 2: oproepen ontvangen op toestel) en de gewijzigde, rode status (alternatieve route naar secretariaat).

 

voorbeeld 2: U werkt in een dokterspraktijk en er is een IVR ingesteld waarbij bellers de keuze kunnen doorgeven voor welke dokter ze bellen. U kunt niet via kantooruren opgeven wanneer u op kantoor bent, omdat dit steeds kan variëren. Elk van de dokters wil kunnen doorschakelen naar hun gsm van zodra ze het kantoor verlaten, zonder een invloed te hebben op de bereikbaarheid van de andere toestellen.

oplossing voor dit probleem ZONDER function indicator: In de route bepalen dat nadat u vast toestel enkele seconden rinkelt, de oproep doorgaat naar uw gsm-nummer. Maar op deze manier kunt u cruciale tijd verliezen of deze manier is niet altijd geschikt.

oplossing voor dit probleem MET function indicator:
Stap 1: function indicator "check op de baan"
stap 2: vast toestel
Stap 3: Voicemail dokter

status groen: Uw vast toestel gaat rinkelen // Status Rood: De oproep wordt meteen naar uw gsm gestuurd.