Blog/FAQ

Maak een auditief onderscheid tussen inkomende oproepen

3 februari 2015 om 17u44
Hoor aan de beltoon wie belt

Stel een andere ringtone in voor interne en externe inkomende oproepen. Zo hoort u meteen of de beller een collega is of niet.

Heeft u meerdere oproepnummers? Dan kan u ook per oproepnummer een andere beltoon instellen.

Hoe werkt het?

De module 'Distinctive Ringtone' maakt dit mogelijk. Ongeacht of u deze module hebt ingesteld, er wordt steeds informatie meegestuurd met een inkomende oproep. De VoipCenter PBX gebruikt deze informatie om u in staat te stellen een aangepaste ringtone in te stellen.

U bepaalt op de VoipCenter telefooncentrale welk onderscheid u wenst te maken, en daarna kunt u de instellingen maken in uw VoIP-telefoontoestel.

Hoe stel ik dit in?

Bekijk de tutorial over 'distinctive ringtone'. Hierin wordt stap voor stap uit gelegd hoe u distinctive ringtone gebruikt.