Blog/FAQ

Release: Application Programming Interface (API)

27 mei 2014 om 17u44
Application Programming Interface

Wat is een API?

Een API (Application Programming Interface) is een soort taal waardoor softwareprogramma's met elkaar kunnen communiceren en informatie uitwisselen.

Waarom een API?

Een API laat toe dat externe software-programma's op een veilige manier de eigen software kunnen bevragen. Met de bekomen informatie kunnen die externe software-programma's dan verder aan het werk.

Zo is het voor een boekhoudprogramma mogelijk om via een API op basis van een BTW-nummer de overige bedrijfsinformatie te bekomen.
Zo is het op een website mogelijk om via een API de laatste 5 Twitter-berichten op te vragen, om die dan te tonen op de website.

Mogelijkheden van de VoipCenter API

Via de VoipCenter API wordt het mogelijk om software instellingen in de VoipCenter PBX te raadplegen, te wijzigen en te verwijderen. Verder is het ook mogelijk om een VoIP-gesprek op te zetten via deze API vanuit externe software. Click-to-dial, kalender-integratie en andere CRM-toepassingen kunnen op deze manier verbonden worden met de VoipCenter PBX-software.

een overzicht:

De VoipCenter API versie 1.0 biedt de mogelijkheid om informatie op te vragen inzake:

  • telefoonnummers: DID instellingen
  • tijdfilters: feestdagen, vakantieperiodes, kantooruren
  • SIP-accounts: naamgeving, user-agents, SIP ping, ...
  • routeregels: overzicht routes en back-up routes
  • gespreksinformatie: overzicht inkomende en uitgaande gesprekken.