Blog/FAQ

Release V6.37: Follow-me + SIP-account import en veel meer..

24 september 2018 om 14u45
Follow-me + SIP-account imports

VoipCenter lanceert nieuwe versie van PBX software: 6.37.0

 

Nieuw

PBX-module: Follow-me (modules)

De bestaande module "Follow-Me" werd onder handen genomen en beschikt vanaf heden over meer mogelijkheden.

Wat is Follow-Me ?

Een Follow-Me account bestaat uit verschillende 'devices' (VoIP-telefoontoestel, GSM, Softphone, Voicemailbox). Deze 'devices' zijn endpoints waarop u bereikbaar bent.
Naargelang de gekozen procedure worden uw verschillende 'devices' gecontacteerd in een poging u te bereiken.
 
De verschillende procedures zijn:

    Stap per stap elk 'device' proberen bereiken in een voorafbepaalde volgorde.
    Het te contacteren 'device' laten afhangen van uw XMPP-status (vb. bij status 'away' wordt de oproep doorgestuurd naar uw GSM, bij de status 'bezet' wordt de oproep doorgestuurd naar 'uw voicemailbox').
    Het te contacteren 'device' laten afhangen van de status van de gehechte kalender (vrij/bezet).

 
Nieuw in de module Follow-Me

1. nieuw Follow-Me device : webphone

Indien u gebruik maakt van de VoipCenter webphone of de VoipCenter WebConsole (met geïntegreerde webphone), kan u vanaf heden deze webphone als extra device opnemen in uw Follow-Me account.


2. extra configuratie-optie "actie" in FollowMe belplan

Wat moet er gebeuren wanneer de verschillende stappen van het Follow-Me belplan worden uitgevoerd en het Follow-Me device bezet of in gesprek is ?

Vanaf nu kan u dit zelf bepalen door volgende opties :

    naar volgende stap : contacteer het volgende Follow-Me device (we gaan verder totdat de oproep wordt aangenomen)
    bezettoon : genereer een bezettoon en beëindig de oproep (de Follow-Me account is duidelijk bezet/in gesprek, dus stop hier)
    exit Follow-Me : verlaat dit Follow-Me belplan (van toepassing indien de Follow-Me wordt gebruikt in een belplan of Call Queue)

Waar een Follow-Me account gebruiken ?

Een Follow-Me account kan u in verschillende modules gebruiken.

1. Belplan

Het meest evidente is in een belplan. Wanneer de stap van de Follow-Me in het belplan wordt bereikt zullen de verschillende Follow-Me devices worden opgebeld conform de strategie.
 


2. Extensies

Ook is het mogelijk om de Follow-Me te hechten aan een interne extensie. Wanneer iemand je interne extensie belt worden al je Follow-Me devices opgebeld in een poging om je te bereiken daar waar je bereikbaar wilt zijn.
 


3. Statische Call Queues

Een Follow-Me account kan tevens toegevoegd worden als "agent" in een statische Call Queue. Wanneer deze Queue Agent wordt opgebeld om een wachtende beller uit de Call Queue te verbinden, worden eigenlijk alle Follow-Me devices overlopen om de Queue Agent te bereiken.

Een "normale" Queue Agent is meestal een VoIP-telefoontoestel. Nu kan dit een reeks van Follow-Me device's (telefoontoestel, softphone, webphone,...) zijn.
 
(een Follow-Me account kan niet gebruikt worden in een Dynamische Call Queue)


Zie https://pbxonline.be > Modules > Follow-Me
(Module niet beschikbaar ? Activeer via https://pbxonline.be > Account > Upgrade > Beheer modules & plugins)

 

Update in VoipCenter V6.37

Met de release van de PBX GUI V6.37 worden nieuwe mogelijkheden beschikbaar in enkele bestaande PBX-modules/plugins.

 

PBX-module: Telefoontoestellen (PBX)

In de module "SIP-accounts" kan u een nieuwe account met SIP username en SIP paswoord aanmaken om een VoIP-telefoontoestel, softphone,... of andere SIP-client te verbinden met je VoipCenter cloud telefooncentrale.

Om snel meerdere SIP-accounts te creëren in je VoipCenter cloud PBX kan je vanaf heden gebruik maken van een CSV-import functie: de verschillende SIP-accounts lijst je op met hun parameters in een csv-bestand.
 

 

PBX-module: Groepen (PBX)

Een mixed belgroep is een belgroep die bestaat uit SIP-accounts (VoIP-telefoontoestellen) en externe telefoonnummers die gelijktijdig gebeld worden.

De optie "uitgaand DID" bepaalt via welk oproepnummer (en dus welke SIP-trunk) de uitgaande oproep gemaakt wordt.

Voortaan kan hier ook gekozen worden voor de optie 'algemeen', dewelke de algemene instelling volgt zoals geconfigureerd via menu "Config" > module "Gedrag van de PBX" > Gedrag bij doorschakeling extern
 
Zie https://pbxonline.be > PBX > Groepen > Mixed Belgroepen


 
PBX-module: SIP-trunks (Config)

In de module "VoIP-operator" configureert u een SIP-trunk naar uw VoIP-operator zodat inkomende/uitgaande oproepen via deze VoIP-operator mogelijk worden.

Het is mogelijk om verschillende SIP-trunks actief te hebben, indien u verschillende telefoonnummers bij verschillende VoIP-operators heeft OF indien u verschillende tarieven via verschillende VoIP-operators wenst te hanteren.

Een extra optie "Default" zorgt er voor dat u kan selecteren welk de default VoIP-operator is.

Dit betekent dat gesprekken via telefoonnummers die gehecht zijn aan "default provider" via deze geselecteerde Default SIP-trunk verlopen.

In de module "Telefoonnummers" (menu PBX) kan u voor een bepaald telefoonnummer als VoIP-operator de "default" optie aanduiden. Uitgaande oproepen via dit telefoonnummer verlopen dan via de aangeduide "Default" SIP-trunk.
 

 

 
PBX-module: Phone Provisioning (Plugins)

Phone Provisioning is de techniek om uw VoIP-telefoontoestel van zijn configuratie parameters te voorzien door het VoIP-telefoontoestel zijn configuratie te laten downloaden vanaf een provisioning server.
De configuratie van uw VoIP-telefoontoestellen beheert u centraal en vanop afstand in uw VoipCenter cloud telefooncentrale.

Het is mogelijk extra provisioning parameters toe te voegen in het tabblad "Customize". Hier is vanaf heden een extra veld "Comment" beschikbaar zodat extra informatie over de provisioning parameter kan genoteerd worden.

Nieuwe firmware is beschikbaar in het tabblad "Firmware" :

- Yealink : v83.0.35

- Grandstream : v1.0.9.102

Zie https://pbxonline.be > Plugins > Phone Provisioning
(Module niet beschikbaar ? Activeer via https://pbxonline.be > Account > Upgrade > Beheer modules & plugins)