Blog/FAQ

Release V6.35: IVR logs + Webhook

11 juli 2018 om 15u25
IVR logs

VoipCenter lanceert nieuwe versie van PBX software: 6.35.0

 

Nieuw

PBX-module: IVR (logs)

Een nieuwe module werd beschikbaar gesteld in het menu "Logs" : IVR logfiles.

In deze logfile vind je alle activiteit terug van de module Interactive Voice Response, met name dus de DTMF-input (keuze) die een beller maakt in een IVR-keuzemenu.

Zoals in iedere logfile kan je ook hier 1 of meerdere filters toepassen en je selectie exporteren naar een csv-bestand om dit eventueel te gebruiken in een externe applicatie.


Zie https://pbxonline.be > Logs > IVR Logfiles

 

Update in VoipCenter V6.35

Met de release van de PBX GUI V6.35 worden nieuwe mogelijkheden beschikbaar in enkele bestaande PBX-modules/plugins.


PBX-module: IVR (Modules)

De module Interactive Voice Response (afgekort: IVR) maakt het mogelijk om input te vragen aan de beller en op basis van de ingegeven cijfers een bepaalde logica uit te voeren.

Een aanpassing in deze module maakt het mogelijk om te bepalen wat er moet gebeuren in volgende (verschillende) situaties :

  • beller geeft geen input op het IVR-keuzemenu
  • beller geeft foutieve input op het IVR-keuzemenu

Een extra tabblad "Logging & Webhook" is vanaf heden beschikbaar in de module Interactive Voice Response.

Hier kan je voor iedere beschikbare IVR de logging optie activeren, waardoor alle activiteit op het IVR-keuzmenu gelogd wordt.

Via de webhook kan de VoipCenter PBX-software een https POST met de details van het IVR-keuzmenu sturen naar uw externe software-applicatie.


Zie https://pbxonline.be > Modules > Interactive Voice Response (IVR)
(Module niet beschikbaar ? Activeer via https://pbxonline.be > Account > Upgrade > Beheer modules & plugins)

 

PBX-module: Reports & Mail Alerts (Config)

In de module "Reports & Mail Alerts" kan u bepaalde notificaties en rapporteringen instellen.

Een extra 'mail alert' is op heden beschikbaar: "Voicemailbox limiet". U ontvangt een mail notificatie wanneer een bepaalde voicemailbox bijna het maximum toegelaten berichten heeft bereikt.


TIP : in het tabblad "Geavanceerd" van uw voicemailbox configuratie kan u een nieuw voicemailbestand automatisch laten verwijderen nadat dit via mail werd verstuurd. Zo kan de voicemailbox nooit vollopen.


Zie https://pbxonline.be > Config > Reports & Mail Alerts
(Module niet beschikbaar ? Activeer via https://pbxonline.be > Account > Upgrade > Beheer modules & plugins)

 

PBX-module: LDAP-telefoonboek (Plugins)

De plugin 'LDAP-telefoonboek' biedt een gecentraliseerde plaats voor al uw contacten. Deze contacten kunnen geraadpleegd worden door ieder VoIP-telefoontoestel via LDAP. Zo heeft elk VoIP-telefoontoestel meteen de recentste versie van het contactenboek.

De nieuwe actie-knop "Leegmaken" zorgt voortaan voor een eenvoudige manier om alle contacten in een bepaald telefoonboek te wissen.