Blog/FAQ

Release V6.27: Call Parking in belplan gebruiken

31 januari 2018 om 13u51
Call Parking in belplan gebruiken

VoipCenter lanceert nieuwe versie van PBX software: 6.27.0

 

Nieuw

PBX-module: Call Parking

Call Parking is de techniek om een gesprek tijdelijk ergens te plaatsen (of parkeren) om dit gesprek dan op een later tijdstip opnieuw aan te nemen en verder te zetten.

Dit gebeurt door het actieve gesprek door te schakelen naar een 'call park'. Daar blijft het dan 'geparkeerd' totdat iemand de geparkeerde oproep aanneemt of er een time-out optreedt.

Vanaf heden is het tevens mogelijk om een Call Park in te voegen in het belplan. Hierdoor wordt een inkomende oproep automatisch 'geparkeerd'. De beller krijgt wachtmuziek te horen. Na verlopen van de time-out wordt de volgende stap in het belplan uitgevoerd.

Het is aangeraden een Call Park te monitoren via BLF, waardoor met 1 druk op de BLF-knop de geparkeerde oproep kan aangenomen worden.

 

Wat is het verschil tussen Call Parking en Call Queues?

Er is een groot verschil tussen deze 2 modules. De enige overeenkomstigheid is dat de beller wachtmuziek hoort terwijl deze aan het wachten is om geconnecteerd te worden met een medewerker.

Bij een Call Park is er geen sprake van een strategie (de toestellen van medewerkers rinkelen samen / in bepaalde volgorde / willekeurig). Er is namelijk GEEN enkel toestel dat zal rinkelen bij een Call Park. Daarom is het belangrijk dat een Call Park gemonitord wordt via BLF.

Een gesprek die geparkeerd is kan je altijd aannemen, ook al zijn er andere gesprekken al langer geparkeerd. Bij een Call Queue kan je niet de laatste beller eerder aannemen dan de beller die al minuten aan het wachten is en een lager volgnummer heeft (beller met positie 1 komt altijd voor beller met positie 3).

Indien je dus zelf wenst te bepalen welke oproep je als eerste aanneemt, dan is Call Parking de aangeraden module.

Wens je bvb een strategie te gebruiken dat alle medewerkers evenveel oproepen moeten beantwoorden, dan is Call Queues de aangeraden module.

 

Update

PBX-module: MusicOnHold (config)

Het toepassen van een MusicOnHold class kan nu eenvoudig meteen in de module 'MusicOnHold'.

Het is niet langer nodig om iedere SIP-account of belgroep of Call Queue aan te passen. Je past de MoH-class nu eenvoudiger toe.

 

PBX-module: Phone Provisioning (plugins)

Phone Provisioning is de techniek om uw VoIP-telefoontoestel van zijn configuratie parameters te voorzien door het VoIP-telefoontoestel zijn configuratie te laten downloaden vanaf een provisioning server.

Vanaf heden is het mogelijk om in de module 'Phone Provisioning' tevens enkele manuele provisioning parameters op te geven.

Deze kunnen de standaard parameters overschrijven, of nieuwe/extra parameters toevoegen voor een bepaald VoIP-telefoontoestel.

 

PBX-module: SIP-trunks (config)

In de module 'SIP-trunks' configureert u de SIP-connectie naar uw VoIP-operator.

Omdat sommige VoIP-operators verschillend omgaan met een gemaskeerde uitgaande oproep (een anonieme oproep maken) is op heden een extra configuratie optie beschikbaar.

De optie "uitgaand CallerID maskeren" kan 2 waardes hebben :

  • Privacy:id : de SIP-header 'Privacy:id' wordt mee gestuurd met een uitgaande oproep. Dit is de standaard.
  • CallerID anonymous : het callerID wordt ingesteld op 'anonymous' <0>.