Blog/FAQ

Ik heb meerdere oproepnummers. Moet ik dan aparte PBX'en bestellen?

6 juni 2017 om 16u03
Is er een limiet op het aantal oproepnummers?

Neen, u kunt onbeperkt aantal oproepnummers hechten aan uw telefooncentrale (behalve in de Free formule)

 

Zo beheert u al uw oproepnummers op 1 centrale plek.

 

beheer inkomende oproepen:

Per oproepnummer kunt u tevens aparte kantooruren, feestdagen, routes bepalen.

U kunt zowel een auditief als visueel onderscheid maken bij inkomende oproepen.

Auditief stelt u een distincitive ringtone in en visueel kunt u een Text@Display aanmaken. U laat dan een label/naam verschijnen op het display van uw telefontoestel zodat u ziet op welk oproepnummer ben belt.

 

beheer uitgaande oproepen:

Per telefoontoestel kunt u bepalen met welk oproepnummer men moet uitbellen. Indien dit soms varieert kunt u via Prefix Dialing de telefooncentrale dwingen om met een -ander dan standaard ingesteld- oproepnummer uit te bellen.