Blog/FAQ

Aanmelding & Authenticatie

27 april 2017 om 13u45
Aanmelding & Authenticatie

De module Aanmelding en Authenticatie kan op 3 mogelijke manieren worden gebruikt.

 1. Timetracking (log in).
 2. Authenticatie: enkel geauthenticeerde gebruikers (met correcte login en/of paswoord) gaan verder in het belplan
 3. Gegevens registreren (Vb hotel-software): Het is een vaak voorkomende praktijk dat telefonisch een code wordt doorgegeven door het personeel wanneer een hotelkamer werd opgeruimd. (vb drank – minibar).

Er worden namelijk logs aangemaakt waarmee u verder kan met volgende gegevens:

(ook Webhook mogelijk om de gegevens meteen door te sturen naar uw platform)

 • Datum (tijd)
 • Logische naam module
 • Caller (DID of extensie)
 • Login (klantencode)
 • Paswoord
 • Extra 1
 • Extra 2

Authenticatie en aanmelden aanmaken

Stap 1 : Voiceprompts aanmaken

Ga naar Config > Geluidsbestanden > Voiceprompts

 

Hier ziet u een overzicht van de reeds bestaande voiceprompts op uw PBX.

Bel met een VoIP-phone naar een extensie (5000 reeks, vb 5002) om een nieuwe prompt in te spreken (volg de instructies) of load een nieuwe prompt op (.wav).

Per code die u wenst dat de beller intikt, moet u een voiceprompt aanmaken die duidelijk maakt welke code wordt verwacht.

Vb “tik uw klantennummer in, gevolgd door het #”

(indien u toevoegt : “gevolgd door het #” zal de input sneller worden uitgevoerd.

stap 2: Aanmaken Authenticatie

Ga naar de module : Modules > aanmelden en authenticatie > toevoegen

 • Basis

Geef een logische naam op en activeer de gegevens die u wenst te registreren in een log.

modules aanmelden toevoegen1

(extra codes staan onder tabblad “geavanceerd”)

 • geavanceerd

Activeer of u extra codes wenst te registeren.

modules aanmelden toevoegen2

 • Voiceprompts

Koppel de voiceprompts die u heeft aangemaakt in stap 1 met de correcte rubriek.

modules aanmelden toevoegen3

 • Gebruikers

Klik op de knop “+ toevoegen” om gebruikers aan te maken.

U geef een logische naam op, een login en een paswoord (indien van toepassing).

modules aanmelden toevoegen4

 • Webhook

modules aanmelden toevoegen5

Sla uw instellingen op en sluit het menu.

 

stap 3 : Route aanmaken met deze authenticatie

Maak een route aan waarin deze module gebruikt wordt.

De redenering gaat als volgt:

Voeg de module toe als stap, vb na een voiceprompt (welkomstboodschap of dergelijke). Wanneer met correcte gegevens ingeeft: login – paswoord gaat men verder naar de volgende stap, zoniet wordt ingehaakt.

modules aanmelden route1

In dit voorbeeld heb ik een prompt na de authenticatie toegevoegd om duidelijk te maken dat deze is geslaagd en de route verder wordt uitgevoerd.

Deze route kan zowel gehecht worden aan een oproepnummer van uw bedrijf of een extensie.

Zorg dus ook dat de route beschikbaar wordt bij oproepnummer en/of extensies. (tabblad “beschikbaarheid”).

 

Stap 4: Route toepassen op DID of extensie

 • Route toepassen op DID

Indien de route moet toegepast worden op een DID kunt u bij de Call routering naar het tabblad “toepassing” gaan en het telefoonnummer aanvinken.

De route wordt meteen van toepassing op dit nummer.

Anders:

Ga naar PBX > Telefoonnummers > Beheer

Klik op het potloodje en kies de logische naam van de route bij “hoofdroute”.
(Indien je de route niet kan vinden betekent dit dat je de route niet “beschikbaar” hebt gemaakt voor telefoonnummers)

 • Route toepassen op extensie

Ga naar PBX > Telefoontoestellen > Extensies

Klik op ‘toevoegen’

Vink de keuze ‘route’ aan en kies de juiste route. Sla de gegevens op.

 

Logfiles

Standaard ziet u alle logs verzameld staan op datum en tijdstip. Indien u meerdere authenticaties heeft, worden deze door elkaar getoond.

Met behulp van de filter (rechts) kunt u kiezen welke gegevens worden getoond.

 modules aanmelden logs3