Blog/FAQ

PBX versie 6.11.0

23 februari 2017 om 14u52
PBX versie 6.11.0

VoipCenter lanceert nieuwe versie van PBX software: 6.11.0

 

nieuw:

PBX-module: Websockets (config)

 Websockets is de technologie om full-duplex communicatie te hebben tussen client en server via een TCP-connectie. De client registreert zich 1 keer bij de wbescoket-server en vanaf dan kan er bi-directioneel communicatie plaatsvinden.

Hierdoor wordt het mogelijk om uw software-programma (vb uw web browser) te connecteren met de VoipCenter cloud software en in realtime notificaties te ontvangen (vb callerid van een inkomende oproep).

Deze websockets kan een aanvulling zijn op de reeds bestaande interconnectie-mogelijkheden van de VoipCenter software zoals de VoipCenter API en webhooks.

Contacteer de ontwikkelaar van uw web-applicatie om uw toepassing in verbinding te stellen met uw VoipCenter cloud telefooncentrale.

Wat is nodig om gebruik te maken van VoipCenter websockets ?
  1. toegang tot de VoipCenter Websocket server
  2. een actieve Websocket User Account
  3. een VoipCenter API ID (om websocket register key te bekomen)
  4. een websocket client vb javascript library socket.io

 

Upgrades

PBX-module : Geplande Taken (config)

Via de module 'Geplande Taken' kan u taken aanmaken die op een bepaald tijdstip en op bepaalde dagen moeten worden uitgevoerd.

Een update aan deze PBX-module maakt het vanaf heden mogelijk om voor de module 'Function Indicator' de in te stellen status (Rood/Groen) te specifiëren.

Op deze manier is het perfect mogelijk om bvb alle Function Indicators om middernacht te resetten naar status 'Groen'.

 

PBX-module : Text @ Display (modules)

Via de module 'Text @ Display' kan je een extra stukje tekst laten verschijnen op het scherm dewelke indiceert welk oproepnummer er werd gebeld of welke optie er werd gekozen in het IVR-keuzemenu.

Op heden is er een extra parameter 'label concateneren' beschikbaar die ervoor zorgt dat het Text @ Display label niet wordt overschreven maar aan elkaar wordt gehecht (concateneren).

Voorbeeld

Je hebt een Belgisch en een Nederlands telefoonnummer waarop klanten kunnen bellen. Er is een IVR-keuzemenu actief.

Indien je bvb een T@D-label hebt ingesteld op uw Belgisch telefoonnummer "BE" en daarna is er een IVR-keuzemenu waarbij je voor optie 1 een T@D-label hebt ingesteld "support".
Zonder concatenatie zul je op het display van uw IP-phone het label "support" zien verschijnen.
Mét concatentatie zul je op het display van uw IP-phone het label "BE_support" zien verschijnen.

 

Group pickup (general)

Het algemeen gedrag van "group pickup", of dus het overnemen van een oproep die een groep telefoontoestellen doet rinkelen, werd gewijzigd.

U kan aan een interne belgroep (groep van VoIP-telefoontoestellen) een extensie toewijzen (vb 55) en een inkomende oproep overnemen via **55 (sterretje sterretje 55).

Vanaf heden zal gekeken worden of 1 van de VoIP-telefoontoestellen van de interne belgroep deel uitmaakt van een aan de gang zijnde inkomende oproep. Indien dit het geval is zal de inkomende oproep worden overgenomen.

Voorbeeld

U heeft een interne belgroep "helpdesk_A" met telefoontoestellen 'phone1', 'phone2' en 'phone3'. U hecht hieraan de extensie 30.

Een inkomende oproep doet een groep van telefoontoestellen rinkelen waaronder 'phone3', 'phone4' en 'phone5'.

Via **30 zal u deze inkomende oproep kunnen overnemen, aangezien 'phone3' betrokken is in een oproep én behoort tot de belgroep "helpdesk_A" met extensie 30.